خدمات مرکز


آزمایشات هورمونی

انجام آزمایشات هورمونی جهت کمک به تشخیص بیماریهای تیروئید

آزمایشات هورمونی
سنجش تراکم استخوان

اندازه گیری پوکی استخوان

سنجش تراکم استخوان
درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید
بتا کانتر

کمک به تشخیص میکروب زخم معده (بدون آندوسکوپی)

بتا کانتر