خدمات مرکز


سنجش تراکم استخوان

اندازه گیری پوکی استخوان

سنجش تراکم استخوان
درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید
تصویربرداری حیوانی

تشخیص دقیق، تحقیقات و درمان بیماری های حیوانی

تصویربرداری حیوانی
بتا کانتر

کمک به تشخیص میکروب زخم معده (بدون آندوسکوپی)

بتا کانتر