بیمه های طرف قرارداد با مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی بوشهر

  • بیمه تأمین اجتماعی
  • بیمه سلامت (خدمات درمانی)
  • بیمه نیروهای مسلح
  • بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • بیمه شرکت نفت
  • بیمه آتیه سازان حافظ
  • بیمه البرز
  • بیمه ایران
  • بیمه بانک سپه