خدمات مرکز


تصویربرداری حیوانی

تشخیص دقیق، تحقیقات و درمان بیماری های حیوانی

تصویربرداری حیوانی
سنجش تراکم استخوان

اندازه گیری پوکی استخوان

سنجش تراکم استخوان
درمان با رادیو نوکلوئید

ید درمانی جهت درمان سرطان تیروئید

درمان با رادیو نوکلوئید
بتا کانتر

کمک به تشخیص میکروب زخم معده (بدون آندوسکوپی)

بتا کانتر