آخرین خبرها

بار دیگر نام علوم پزشکی بوشهر در تالیفی از آمریکا

تاریخ خبر: 28 بهمن 1397    کد خبر: 1232

بازدید دکتر سورنا ستاری،معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای بوشهر

تاریخ خبر: 01 بهمن 1397    کد خبر: 1205

بازدید دکتر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی استان بوشهر

تاریخ خبر: 22 اردیبهشت 1397    کد خبر: 1116

Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) در تومورهای نورواندکرین

تاریخ خبر: 1 دیماه 1395    کد خبر: 1068

Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) در سرطان متاستازی (پیشرفته) پروستات

تاریخ خبر: 1 دیماه 1395    کد خبر: 1066

بازدید وزیر بهداشت از مرکز درمانی بیماران سرطانی با مواد رادیواکتیو

تاریخ خبر: 29 آبان 1395    کد خبر: 1048

بازدید دکتر ستاری معاون علم و فناوری ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای

تاریخ خبر: 18 آذر 1393    کد خبر: 1033

بازدید دکتر دیناروند معاون وزیر بهداشت از مرکز درمان بیماران سرطانی با مواد رادیواکتیو استان بوشهر

تاریخ خبر: 20 فروردین 1395    کد خبر: 1025

بازدید دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای

تاریخ خبر: 24 خرداد 1395    کد خبر: 1021