بار دیگر نام علوم پزشکی بوشهر در تالیفی از آمریکا

تاریخ خبر: 28 بهمن 1397    کد خبر: 1232

این کتاب اصول پایه ،متدها و پروتوکل های جدید تصویربرداری اسکلتی عضلانی و کاربرد تصویربرداری PET-CT-MRI در اختلالات اسکلتی عضلانی را بیان کرده است.

کتاب دارای دو جلد است و پروفسور مجید اسدی یکی از نویسندگان این کتاب بوده است.

لینک کتاب در سایت الزویر