درمان با لوتیشیوم-177 PSMA در سرطان پروستات

لوتیشیوم -177 یک ماده رادیواکتیو است که می شود آن را به یک حامل به نام آنتی ژن اختصاصی غشاء پروستات اضافه کنیم. لوتیشیوم -177 یک اتم است که ذرات رادیو اکتیو را ساطع می کند اتم لوتیشیوم که رادیو اکتیو به آن متصل است به تومورپروستات وصل می شود. در بدن ، لوتیشیوم -177 به سلول های خاص تومور متصل می شود و این سلول های سرطانی را از بین می برد.

لوتیشیوم -177 PSMA که توسط سلول های تومورجذب نمی شود، بوسیله عرق، بزاق، ادرار و مدفوع از بدن شما خارج می شود.

 

 مدارکی که برای درمان مورد نیازخواهد بود:

شما قبل از درمان بار اول نیاز به یک اسکن جهت شناخت اولیه نیاز دارید که ممکن است درحال حاضرانجام داده باشید.

شما به یک آزمایش نیاز دارید که دکتر شما برایتان ترتیب خواهد داد، به شرح زیر:

به ترتیب:

  • تست خون دو هفته قبل ازدرمان
  • یک اسکن 24 ساعت، 48ساعت، و 72 ساعت پس از درمان انجام می شود.
  • - آزمایش خون در حدود 2 هفته و6 هفته پس از درمان.

 

آیا آماده سازی قبل از درمان وجود دارد؟

 

اطمینان حاصل شود که شیمی درمانی برای حداقل 4 هفته متوقف شده است. اگر شما احساس ناخوشی قبل از تاریخ درمان دارید لطفا به ما اطلاع دهید.

 

درمان با لوتیشیوم-177 چگونه انجام می شود؟

 

به شما داروی ضد تهوع (احساس ناراحتی در معده) در صورت مشکل داده می شود.

درمان از طریق تزریق یک قطره به ورید در حد چند دقیقه انجام می شود.

 

همچنین به شما یک حدود 2 لیتر در 24 ساعت ازطریق رگ برای محافظت ازکلیه های شما و دفع سریتر اشعه داده می شود .

 

پس از درمان چه اتفاقی می افتد؟

 

شما در یکی ازاتاقها ی مرکز که برای جلوگیری ازتابش اشعه به بدن شما لحاظ شده است نگهداری خواهید شد.

درطول 12ساعت پس ازدرمان مقدارزیادی از مواد رادیواکتیویته از طریق ادرارازبدن شما خارج می شود . فردای آن روز ترخیص خواهی شد.

روزهای بعد ازدرمان دربخش پزشکی هسته ای اسکن انجام می شود (یعنی 24 و 48 و 72 ساعت بعد از درمان).

 

آیا هر گونه خطری برای خانواده و یا دوستان من وجود دارد؟

شما درعرض 24 ساعت پس ازدرمان مرخص می شوید، چرا که این نوع درمان همراه با تشعشعات است. برای احتیاط بیشتر، در طول درمان هیچکس اجازه ملاقات نزدیک با شما را ندارد و احتیاطات خاص باید لحاظ گردد.

خانواده و دوستان شما در خطرنیستند، ولی ما به شما توصیه می کنیم که اقدامات احتیا طی معقولانه را درنظر بگیرید.

- تا یک هفته پس ازدرمان، همیشه سیفون توالت را پس ازاستفاده دو بار بکشید.

- خودداری از هر گونه تماس با کودکان و زنان باردار به مدت 3 روز

- محدود کردن تماس نزدیک با دیگر بزرگسالان به مدت 3 روز

- اجتناب از به اشتراک گذاری تخت با شخص دیگری به مدت 3 روز

 

در روزدرمان توصیه های ویژه با شرایط فردی به شما داده خواهد شد، ضمن اینکه مشاوره بستگی به مقدار تجویزپزشک شما خواهد داشت.

 

به چند درمان نیاز خواهم داشت؟

 

 معمولا 3-5 درمان هر 8-12 هفته بعد از هر درمان داده می شود و بعد ازهردرمان شما ارزیابی مجدد سلامت و پاسخ درمان خود را مشاهده خواهید کرد.

 درمان های بعدی بستگی دارد به اثرات درمانی که برروی سلول های خونی شما داشته، که (شاملPSA)، کلیه و کبد می شود.

 

ارزیابی کلینیکی پس ازهردرمان (از جمله خون و اسکن) 2 هفته قبل ازچرخه درمان بعدی باید انجام شود.

 

آیا اثرات جانبی دارد؟

 

بیشترین گزارش، حالت تهوع است، اما قبل ازدرمان برای جلوگیری ازتهوع ما به شما دارو می دهیم البته اگر لازم باشد وهمچنین قرص هایی که بعد ازآن در منزل مصرف کنید.

 

دیگر اثرات جانبی به شرح زیر است:

 

  • کاهش موقت شمارش خون و سلول های سفید
  • - ریزش مو بشکل گذرا
  • - کاهش در عملکرد غدد بزاقی
  • - کاهش در عملکرد کلیه
  • - خستگی