پذیرش برای درمان با لوتشیوم-DATATATE

 لطفا این اطلاعات را با دقت بخوانید وهنگام آمدن به بیمارستان آن را با خود بیاورید.

لطفا درموقع ورود، به پذیرش بیمارستان گزارش دهید.

 

معرفی

ما امیدواریم که این جزوه به هرگونه سوالی را که ممکن است شما درمورد درمان با لوتشیوم- دوتاتیت داشته باشید، پاسخ دهد. لطفا این کتابچه را به دقت بخوانید.

 

 یک راهنمای برای بیماران

این کتابچه برخی ازاطلاعات عمومی را به شما می دهد. با این حال، هنگامی که شما درحال درمان با لوتشیوم هستید ، برخی نکات درمورد آماده سازی و احتیاط های لازم وجود دارد که ما آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 

مزایای درمان چیست؟

پزشک به شما توضیح خواهد که هنگام درمان با لوتشیوم دوتاتیت، مقداری رادیواکتیودریافت خواهید کرد.

دوتاتیت یک ماده شیمیایی است. این ماده به عنوان یک انفوزیون وریدی (داخل ورید) به شما تزریق می شود وتوسط تومورجذب می شود. با ترکیب دوتاتیت با رادیواکتیو لوتشیوم ، رادیواکتیویته می تواند در تومورمتمرکزشود.

 هدف این است که علائم بهبود یابد، اگرچه مدت درمان طولانی است ونتایج ازفردی به فرد دیگر متفاوت است.

پزشک شما درمورد خطرات، منافع وجایگزین های درمان با شما صحبت خواهد کرد. ازشما درخواست خواهد شد که رضایت نامه را امضاء کنید.

 

لوتشیوم دوتاتیت چیست؟

لوتشیوم دوتاتیت یک پپتید با برچسب رادیواکتیو است. این پپتید به گیرنده های خاص روی سلول متصل می شود که آن را سوماتوستاتین می نا مند. مطالعات بعدی نشان خواهد داد که تومورشما این گیرنده ها را دارد.

ترکیب رادیواکتیو با عواملی که سلول های خاص تومورراهدف قرارداده، روشی ابداعی است که برای درمان تومورها و گاهی اوقات به عنون درمان هدفمند شناخته شده است. لوتشیوم دوتاتیت یکی ازاین تکنیک ها است. یک پپتید یک قطعه ازیک پروتئین است.

 

آیا آماده سازی برای درمان وجود دارد؟

قبل ازاینکه شما درمان با لوتشیوم دوتاتیت را آغاز کنید، برای اینکه مطمئن شوید که این یک درمان می تواند برای شما مناسب با شد، می بایست برخی آزمایشات را انجام دهید. این آزمایشات شامل یک سری ازاسکن ها است، که ازیک دوربین گاما استفاده می شود.

زمانی که شما مقداربسیارکمی ازپپتید رادیواکتیو (اکتروتاید) را بوسیله تزریق دریافت کرده باشید. اسکن، طی دو روز انجام خواهد شد وشما هرروز به ما مراجعه خواهید کرد. این آزمایشها برای این است که مقدارپپتیدی که تومورشما درطول زمان دریافت کرده، مشخص شود. سپس پزشک شما در این مورد با شما گفتگوخواهد کرد. اگراین درمان برای شما بهترین راه باشد، کارهای پذیرش شما انجام خواهد شد.

 

در مورد داروهای من چطور؟

برخی ازداروها می تواند با روشی که دوتاتیت در نظرگرفته، تداخل داشته باشد. پزشک، داروهای شما را بررسی خواهد کرد و به شما توصیه می کند که کدامیک از داروها را باید قبل ازدرمان استفاده یا قطع نمایید.

شما باید مطمئن شوید که یک لیست کامل ازتمام داروهایی را که مصرف می کنید آماده کرده اید. لطفا هرنوع قرص وداروهایی که ازداروخانه خریداری کرده اید با خود بیاورید. لطفا داروی کافی برای مدت زمانی که اقامت دارید باخود بیاورید.

 

آیا اگر حامله یا درحال شیردهی باشم، باید اطلاع دهم؟

بله لطفا، این موضوع بسیار مهم است.

اگرشما یک زن هستید، ازشما سوال می شود:

آیا شما باردارویا ممکن است درحال باردارشدن باشید؟

آیا شما درحال شیردهی هستید؟

قبل ازهراسکن یا هردرمان این پرسش ها ازشما خواهد شد.

اگر باردار هستید، یا حتی اگرفکرمی کنید که ممکن است باردارباشید، آزمایش و درمان می بایست به تعویق بیافتد.

اگرشما درحال شیردهی هستید، باید قبل ازدرمان به طورکامل متوقف شود وآزمایشهایی را که دارید به ما اطلاع دهید.

 

این اقدامات احتیاطی برای محافظت از کودک شما انجام خواهد شد.

همچنین ما به شما توصیه می کنیم که حداقل تا 6ماه پس ازدرمان، باردار نشوید.

درمان نباید برروی باروری شما تاثیری داشته باشد.

به مردان نیز توصیه می شود که درآن زمان پدر نشوید.

اگر شما ازنظرجنسی فعال هستید، بسیارمهم است که کنترل موثرتولد پس ازدرمان را بکارببندید.

 

چه چیزهایی راباید با خودم به بیمارستان بیاورم؟

تا آنجا ییکه ممکن است. لطفا فقط وسایلی را با خود بیاورید که نیازی نباشد آنها را به خانه برگردانید.

زیرا شما درحال درمان هستید، وهرگونه اموال شخصی را که شما با خود به بیمارستان می آورید، ممکن است درمعرض خطرآلوده شدن با رادیواکتیویته قرار گیرد.

ما برخی ازلباس های راحت را برای پوشیدن شما دربیمارستان درنظر گرفته ایم، اگرشما آنها را انتخاب کنید.

لباس شب وحوله ارائه خواهد شد. اگرشما مایل به پوشیدن لباس های خود هستید، لباس های کهنه تررا با خود بیاورید.

لوازم آرایش یک بارمصرف ولباس های زیربا جنس خوب با خود بیاورید.

یک قفسه قفل دارکوچک دراتاق شما وجود دارد. هر نوع لباسی که مورد نیازشما برای رفتن به خانه باشد باید درآنجا نگهداری خواهد شد.

لطفا پول زیاد یا اشیاء با ارزش با خودتان به بیمارستان نیاورید.

شما می توانید میوه، شیرینی، بیسکویت، کتاب، و بازی ها ی کامپیوتری را با خود بیاورید.

هنگامی که اتاق را ترک کردید، همه چیزهای شما بررسی خواهد شد. اگرشما مایلید چیزی را با خود به منزل ببرید، باید سطح رادیواکتیویته آن بررسی شود.

ازشما درخواست می شود که یک فرم را درقسمت پذیرش که به عنوان رسید برای تحویل وسایل است امضاء کنید وبه ما بگویید که این وسایل نگهداری و یا دورانداخته شود.

 

در کدام بخش اقامت خواهم داشت؟

در روزقبل ازدرمان شما را به بخش انتقال داده می شوید. شما باید درطول اقامت خود ازحمام وتوالت این قسمت استفاده کنید. برخی ازمواد رادیواکتیویته ازطریق ادرارخارج می شوند. هیچ شخص دیگری نباید درطول این مدت ازحمام وتوالت شما استفاده کند. اتاق شما بسیارشیک و راحت ودارای یک شماره تلفن و دی وی دی / ویدئو ویک تلویزیون است.

اگرکتاب خواندن را دوست دارید، مقدارزیادی کتاب درکتابخانه بیمارستان موجود است که می توانید مطالعه کنید.

قبل ازدرمان، یکی ازکارکنان بخش پزشکی هسته ای جهت راهنمایی اقامت، با شما ملاقات خواهد کرد.

وهمچنین پاسخگوی سوالاتی درمورد آنچه شما باید یا نباید بعد ازخروج ازبخش انجام دهید، هستند.

پس ازدرمان، شما می بایست بمدت دوروزدراتاق خود استراحت کنید. دراین مورد بیشترمی خوانید.

 

چه چیزهای دیگری نیازاست که بدانم؟

اگرشما ازلنزهای تماسی استفاده می کنید، درموقع درمان نباید ازآنها استفاده کنید. لطفا برخی ازعینک ها را با خود بیاورید. این مرکزدارای یک سیاست غیر سیگاری سخت است. اگرشما یک فرد سیگاری هستید، به شما اجازه داده نخواهد شد که درطول درمان برای سیگارکشیدن اتاق خود را ترک کنید.

یک تلفن برای استفاده دراتاق شما وجود دارد. که می توانید با خانواده ودوستان خود صحبت کنید .شما همچنین می توانید ازتلفن همراه استفاده کنید (فقط درداخل اتاق خودتان). ما پرسشنامه ای را به شما می دهیم که آن راپر کنید وکمتراز1هفته به ما برگشت دهید. لطفا برای پرکردن آن تلاش کنید. این پرسشنامه برای درک بهتروضعیت شما درمنزلتان ما کمک خواهد کرد، وهمچنین برنامه های آینده برای رفع مشکلات درمانی شما، تا آنجا امکان دارد.

 

درمان چگونه انجام می شود؟

شما می توانید به بخش پزشکی هسته ای درصبح روزدرمان خود مراجعه نمایید. درمان ازطریق یک رگ برروی بازوی شما انجام خواهد شد. علاوه براین ژلوفیوزین واسیدهای آمینه بشکل قطره ای به بازوی شما تزریق خواهد شد. این کاربرای محافظت ازکلیه های شما درمقابل اشعه است. شما همچنین داروهای ضد بیماری را دریافت خواهید کرد.

تزریق مواد رادیواکتیونیم ساعت بعد ازآغاز اسیدهای آمینه شروع می شود. تزریق رادیواکتیو حدودا30 دقیقه طول می کشد.

تزریق اسیدهای آمینه ونرمال سالین بمدت سه ساعت و نیم دیگرادامه خواهد داشت شد وپس ازآن شما به بخش باز می گردید. فشارخون شما درطول تزریق بررسی می شود تا مشخص شود که فشارخون شما طبیعی است.

 

آیا عوارض جانبی دارد؟

این امکان وجود دارد که شما احساس بیماری کنید. این اثرات معمولا خفیف هستند وفقط برای چند روزبوجود می آیند. لطفا بلافاصله به کارکنان بخش در این مورد اطلاع دهید. ضمن اینکه آنها می توانند برای جلوگیری ازضعف وبروزناراحتی به شما داروبدهند. لوتشیوم دوتاتیت می تواند برروی شمارش خون تاثیربگذارد، وبیشتربیماران درجات مختلفی از کم خونی را تجربه کرده اند. سلول های سفید کم، ویا پلاکت های پایین مشاهده می شود. اگرشما درطول مدتی که دربیمارستان هستید، احساس ناراحتی، یا هرگونه مشکل دیگری داشتید، لطفا، هرچه سریعتربه کارکنان بخش اطلاع دهید.

 

چرا به اقدامات احتیاطی اشاره کردید؟

ازآنجا که لوتشیوم رادیواکتیواست، رادیواکتیوبعد ازدرمان تا مدتی دربدن شما خواهد ماند. این درمان به نفع شما ست، بنا براین شما را تنها دریک اتاق نگهداری می کنند،تا زمانی که مقداررادیواکتیویته به سطح کاهش یابد. اقدامات احتیاطی که دراین کتابچه توصیفی درنظر گرفته شده، برای حفاظت ازافراد دیگردرمقابل تابش اشعه است، به ویژه زنان ارداروکودکان.

با این کاراین احساس برای کاهش قرارگرفتن درمعرض رادیواکتیویته درهمه افراد بوجود می آید. این توصیه ای است برای محافظت ازمردم در برابراشعه، به ویژه خانواده خود تان.

 

زمانی که دربیمارستان هستم چه اقدامات احتیاطی را باید انجام بدهم؟

نوشیدن مقدارزیاد مایعات ودوش گرفتن. خوردن شیرینی پس از درمان، برای جلوگیری از خشکی دهان.

شستشوی لیف خود بعد ازحمام ومسواک زدن به طورکامل. کشیدن سیفون توالت دوبارپس ازاستفاده.

برای جلوگیری هرگونه پاشیدگی، ازآقایان تقاضا می شود برای نظافت بیشتربشکل نشسته ازتوالت استفاده کنند.

لطفا به جای دستمال پارچه ای، از دستمال توالت استفاده کنید و بعد سیفون را بکشید. دست های خود را قبل ازخوردن غذا بشویید.

اگرادرارشما ترشح داشته باشد، بلا فاصله به پرستار بخش اطلاع دهید. اگر شما تجربه یبوست طولانی دارید، به پرستار خود اطلاع دهید. اگرچه شما دراتاق مخصوص خود تان هستید، اما پرستاران به طورمنظم با شما درارتباط هستند. آنها وعده های غذایی را برای شما می آورند، اما تخت شما را مرتب نخواهند کرد. اگراحساس ناخوشی داشته باشید، آنها همیشه در دسترس هستند.

 

چه مدت طول خواهد کشید تا مواد رادیواکتیویته ازبدن من خارج شود؟

لوتشیوم دوتاتیت به تدریج دربدن شما ناپدید می شود، که به طورعمده درادراراست. همچنین،رادیواکتیویته باقی مانده درداخل بدن شما هرروزکاهش خواهد یافت.

مدت زمان برای ناپدید شدن رادیواکتیودربدن، در افراد متفاوت است. ما درطول درمان میزان رادیو اکتیو شما را به طورمنظم اندازه گیری می کنیم تا ببینیم که چه مقداررادیواکتیوازبدن شما خارج شده است. ما قادرخواهیم بود که زمان رفتن شما را به خانه ومحدودیت هایی را که باید دنبال کنید، پیش بینی کنیم.

 

چه مدت باید دربیمارستان بمانم؟

مدت زمانی که شما باید دربیمارستان بمانید، به میزان رادیواکتیویته باقی مانده دربدن شما وکسی که با شما زندگی می کند بستگی دارد. میانگین ماندن یک تا دو روزاست، اما ما نمی توانیم آن را تضمین کنیم .شرایط خانوادگی نیزمهم هستند. اگرشما با کودکان خرد سال زندگی می کنید، بازگشت فوری شما به خانه ممکن نیست.

اگرهرگونه نگرانی داشتید، لطفا با ما تماس بگیرید.

 

آیا ممکن است که ملاقاتی داشته یاشم؟

ملاقاتی برای شما مجازاست، با توجه به برخی محدودیت ها.

 بعد ازدرمان، شما نباید با افراد دیگرتماس نزدیک داشته باشید.

هیچکس درروزدرمان اجازه ملاقات با شما را ندارد. بعد ازآن میتوانید با مطالعه آخرین دستورالعمل ها، ملاقات داشته باشید.

مقدارفضای بین شما وبازدید کنندگان باید حداکثر باشد. بازدید کنندگان ممکن است دراتاق شما روی صندلی بنشینند، اما روی تخت خواب نباید بنشینند. آنها باید درپشت سپر(محافظ) تخت بنشینند. شما نباید هیچگونه تماس فیزیکی با بازدید کنندگان خود داشته باشید، یا غذا ونوشیدنی ازدست آنها بگیرید.

بازدید کنندگان نباید ازحمام شما استفاده کنند ویا از غذا ها ونوشیدنی های شما استفاده کنند.

این موضوع مهمی است که درطول این مدت، کودکان زیر18 سال وزنان بارداراجازه ملاقات را ندارند.

 

چگونه می توانم مقدار تابش اشعه به دیگران را کاهش دهم؟

هنگامی که کارت آموزش خود را دریافت کردید، براساس اندازه گیری های زمان اقامت شما، سه تاریخ درآن مشخص شده است. درتاریخ اول شما می توانید ازحمل و نقل عمومی استفاده کنید وبصورت آزادانه با بزرگسالان ارتباط برقرار کنید.

این تاریخ می تواند پس از 2 روزبازگشت شما به خانه اجرا شود. تاریخ دوم زمانی است که شما می توانید تماس کوتاه با کودکان وزنان باردارداشته باشید. این کارمی تواند بعد از4 روزانجام شود.

تاریخ سوم زمانی است که شما دوباره می توانید تماس نزدیک با کودکان داشته باشید. این کارممکن است بعد از7 روزانجام پذیرد. بعد ازهرتاریخ، شما باید دستورالعمل های روی کارت را دنبال کنید.

 

چگونه می توانم به خانه بروم؟

ما شما را درمورد این راهنمایی خواهیم کرد. این موضوع بستگی به این دارد که چه مقدار رادیواکتیویته ازبدن شما خارج شده است. به طورکلی، شما می توانید با ماشین شخصی یا تاکسی به خانه بروید، البته بدون حضور کودکان و زنان باردار.

شما ممکن است قادربه رفتن به خانه با حمل ونقل عمومی باشید، که بازهم، بستگی به میزان رادیواکتیویته وهمچنین طول سفرشما دارد. اما ما ترجیح می دهیم که با حمل و نقل عمومی به خانه نروید.

 

چگونه باید درخانه رفتار کنم؟

یک کارت به شما خواهیم داد که روی آن نوشته شده، ازچه تاریخی می توانید فعالیت طبیعی خود را ازسربگیرید.

 • از تماس نزدیک با افراد دیگر، بخصوص با کودکان و زنان باردار خودداری کنید.
 • عدم تماس با کودکان.
 • به حداقل رساندن تماس با حیوانات خانگی
 • بعد ازمراجعت به منزل، ازرفتن به مکان های عمومی مانند مغازه، سینما، خانه های عمومی و حمل و نقل عمومی خودداری نمایید.
 • اگرامکان دارد تنها بخوابید.
 • ازبوسیدن وفعالیت جنسی خودداری نمایید.
 • پس ازاستفاده ازتوالت دو بارسیفون بکشید ودست های خود را به طورکامل بشویید وآبکشی کنید.
 • اگرشما به دوتوالت دسترسی دارید فقط ازیکی از آنها استفاده کنید.
  مطمئن شوید که هیچ شخص دیگری ازحوله و دستمال صورت شما استفاده نمی کند.
  · شستن حوله ولباس زیرخود به طورجداگانه.
 • تمیزبودن حمام راه اصلی برای جلوگیری ازآلوده شدن افراد دیگراست.

 

چه موقع می توانم به محل کارخود برگردم؟

به شما خواهیم گفت چه موقع می توانید به محل کارخود برگردید؟

لطفا به این نکات توجه فرمایید:

 • اگرکارشما با کودکان باشد، به عنوان مثال:

 معلم و یا پرستارباشید.

 • تماس نزدیک با زنان بارداردرمحل کارداشته باشید.
 • کارشما درصنعت آماده سازی مواد غذایی باشد.
 • اگرفکرمی کنید که مقدارکمی ازاشعه ممکن است محیط کارشما را تحت تاثیرقراردهد.

مانند: بخش رادیولوژی بیمارستان، ویا درآتلیه عکاسی.

پس لطفا به ما اطلاع دهید، ضمن اینکه ممکن است شما تا مدتی کمی طولانی دورازمحل کاربمانید.

اگرشک دارید، لطفا دراین مورد با ما مذاکره کنید.

 

آیا می توانم مسافرت کنم؟

زمان سفربا حمل نقل عمومی که برای شما مناسب با شد، به شما گفته خواهد شد.

با این حال اگرشما برنامه ریزی برای سفر به خارج ازکشور، به ویژه یک پروازطولانی را دارید، لطفا به ما اطلاع دهید. دو دلیل برای این کاروجود دارد:

در مرحله اول، ما نیازداریم، اطمینان حاصل شود که دراین سفر سلامتی شما برای نشستن شخص دیگری نزدیک شما درطول پروازحفظ می شود. صندلی هواپیما اغلب به هم نزدیک است.

 ما دوست داریم همه چیزهایی که برای شما امن و سالم است را بررسی کنیم.

درمرحله دوم، درحال حاضردربسیاری ازفرودگاه ها وپایانه های کشتی تشخیص رادیواکتیویته به عنوان بخشی ازخود سیستم های امنیتی بکارگرفته می شود.

درسال های اخیرچند مورد ازافراد با این آشکارسازی ها ی هدفمند تحت درمان قرارگرفته اند.

 ما خوشحالیم که می توانیم یک توضیح نامه برای درمان شما تهیه کنیم که بوسیله آن بتوانید هرگونه مشکلی که دراین رابطه دارید، بر طرف نمایید.

 

آیا من به اسکن و یا درمان دیگری نیاز دارم ؟

برای نظارت بررادیواکتیویته، ما نیازبه انجام یک سری ازاسکن برای دیدن توزیع سطح درمان دربدن شما داریم.

این اسکن ها بلافاصله پس ازدرمان شما انجام خواهد شد و24 ساعت بعد، اسکن بعدی انجام خواهد شد.

ما همچنین نیازبه انجام 2اسکن را درسه روز و شش روزرا داریم. اسکن با استفاده ازیک دوربین گاما انجام می شود وبسیارشبیه به اسکنی است که قبل ازدرمان انجام داده اید. اگرشما با فرزندان جوان زندگی می کنید، ممکن است نیازبه یک مانیتور دیگرداشته باشید. این اسکن برای اینکه شما بصورت تمام وقت همراه با سلامتی با فرزندانتان باشید ضروری است.