تومورهای بینی و سینوس‌های نزدیک بینی

تومورهای بینی و سینوس‌های نزدیک بینی (پارانازال)، از تومورهای خیلی نادر هستند که کمتر از 1% از کل تومورهای سرطانی را تشکیل می‌دهند. این تومورها می‌توانند از نوع خوش‌خیم یا بدخیم باشند و از نظر موقعیت، نوع، و اندازه تنوع بسیار زیادی دارند. درمان این تومورها نیز به صورت اختصاصی برای هر بیمار انجام می‌شود و ممکن است به عمل‌ها و اقدامات درمانی چندگانه (تیمی) نیاز داشته باشد. روش‌های درمانی ممکن برای معالجه این تومورها شامل جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی است که روش مناسب برای هر بیمار بر اساس نوع خاص تومور و نیازها و شرایط خاص او انتخاب می‌شود.