سرطان سینه

سرطان پستان ناشی از رشد خارج از قاعده سلول های غیرطبیعی در پستان است. در هر دو نوع تومورهای خوش خیم و بدخیم، رشد سریع و زیاد سلول ها وجود دارد. روند زیاد شدن سلول ها در تومورهای خوش خیم در مرحله مشخصی متوقف می شود، در تومورهای بدخیم این رشد به صورت غیر قابل مهار ادامه می یابد تا حدی که در صورت عدم درمان، تمامی قسمت های بدن را تحت تأثیر قرار داده و از کار می اندازد.

شایع ترین نوع سرطان پستان، سرطان از منشاء مجاری شیری است و از آنجا که این نوع بافت بیشتر در یک چهارم بالایی و خارجی پستان وجود دارد،  در حدود نیمی از سرطان های پستان در ربع فوقانی و خارجی آن یافت می شوند. علل سرطان پستان به طور کامل مشخص نیست، وبه سختی می توان گفت که چرا ممکن است دریک زن سرطان سینه ایجاد شود ولی دردیگری نباشد.

 

نشانه های سرطان پستان:

نشانه های این نوع سرطان در شکل زیر آمده است

 

 

اولین علامت سرطان پستان، اغلب زنان متوجه یک توده یا  ناحیه ای ازبافت ضخیم درسینه خود می شوند

اغلب تومورهای سینه (90٪) سرطانی نیستند، اما همیشه بهتر است که آنها راهمراه با پزشک بررسی کنید.

 

عوامل زمینه ساز و دلایل:

 

سن:

خطرابتلا به سرطان سینه با سن افزایش می یابد. این وضعیت در میان زنان بالای 50 ساله که دردوره یائسگی هستند، شایع است. حدودا 8 مورد از 10 مورد سرطان پستان درزنان بالای 50 سال رخ می دهد.

همه زنان 50 تا 70 ساله باید هرسه سال یک بارمی بایست مورد آزمایش قرار گیرند.

با این حال، عوامل خطرکه براحتمال ابتلا به سرطان سینه تاثیرمی گذارد شناخته شده است. برای درمان بعضی ازاینها شما نمیتوانید کاری انجام دهید، اما بعضی ازآنها را میتوانید تغییر دهید.

 

سابقه فامیلی:

اگرشما دارای بستگان نزدیک هستید که سرطان سینه یا سرطان تخمدان داشته اند، ممکن است خطرابتلا به سرطان سینه درشما افزایش یابد. اکثرموارد سرطان پستان در خانواده ها اجرا نمی شود، اما ژن های خاصی که به نام BRCA1 و BRCA2 شناخته می شوند، خطر ابتلا به سرطان سینه و تخمدان را افزایش می دهند. ممکن است این ژن ها از یک والدین به فرزندشان منتقل شوند. دیگرژن های جدید شناسایی شده    TP53 و CHEK 2همچنین  هستند که خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهند.

 

  • اگردرمعرض هرگونه نشانه ای ازسرطان پستان، مانند یک توده غیرمعمول درپستان و یا تغییر ظاهر، احساس یا شکل سینه های خود، به پزشک خود مراجعه کنید. شما را بررسی خواهد کرد اگر آنها فکرمی کنند علائم جی پی شما نیازبه ارزیابی بیشتر دارند، آنها شما را به یک کلینیک تخصصی سرطان سینه ارجاع می دهند.

 

سه روش شناخته شده برای تشخیص زودرس سرطان سینه وجود دارد که عبارتند از:

  • خودآزمایی پستان
  • معاینه پستان توسط پزشک
  • ماموگرافی
  • خودآزمایی پستان